Pyrometallurgy: Roasting, Smelting, Refining & Electrowinning

Pyrometallurgy: Roasting, Smelting, Refining & Electrowinning

  • To participate in the 911Metallurgist Forums, be sure to JOINLOGIN
  • Use Add New Topic to ask a New Question/Discussion about Pyrometallurgy and Electrometallurgy.
  • OR Select a Topic that Interests you.
  • Use Add Reply = to Reply/Participate in a Topic/Discussion (most frequent).
    Using Add Reply allows you to Attach Images or PDF files and provide a more complete input.
  • Use Add Comment = to comment on someone else’s Reply in an already active Topic/Discussion.

Muriatic, peroxide, tap water liquify gold (4 replies and 1 comment)

r
randy N
1 month ago
randy N 1 month ago

i now have about 10 gallons of muriatic acid peroxide and water in 2, 5 gal. buckets and im sure my gold disolved with the tap water  i need help to recover my gold from the 10 gal of mixed liquids  and need to know what to buy and how to recover from all 10 gal  any help im grateful for  

W
Wieslaw Wodecki
1 month ago
Wieslaw Wodecki 1 month ago

Teraz dobrze jest zrobić test obecności Au w roztworze za pomocą SnCl2. 

1g SnCl2.

1ml HCl , + woda do 30ml.

Można wrzucić kawałek czystej cyny - będzie bardziej trwały tester.

Kropla tak zrobionego testera na bibułę filtracyjną i obok roztwór badany .

Na połączeniu kropli powstanie zabarwienie od obecnych metali szlachetnych. 

Reduktory : FeSO4, Na2SO3 Hydrazyna - jej siarczan i chlorowodorek, pirosiarczyn sodu, .

Każdy z nich zredukuje złoto.

Powodzenia.

 

 

 

 

 

 

W
Wieslaw Wodecki
1 month ago
Wieslaw Wodecki 1 month ago

Now it is good to test the presence of Au in solution with SnCl2.

1g SnCl2.

1ml HCl, + water to 30ml.

You can throw in a piece of pure tin - it will be a more durable tester.

A drop of the tester made in this way on the filter paper and next to the test solution.

At the junction of the droplets, a coloration from the precious metals present will arise.

Reducers: FeSO4, Na2SO3 Hydrazine - its sulphate and hydrochloride, sodium metabisulphite,.

Each of them will reduce gold.

Good luck.

K
kati567
1 month ago
kati567 1 month ago
 
Will these reducing agents reduce only gold or gold with all other base and precious metals. If the latter is the case, how to separate them later.
 
 
 
 
 
 
 
W
Wieslaw Wodecki
1 month ago
Wieslaw Wodecki 1 month ago

Zostaną zredukowane tylko metale szlachetne. Przeważnie Au.

Ten tester pokaże Ci jakie metale szlachetne się znajdują w roztworze. 

Każdy ma inny kolor reakcji z chlorkiem cyny.

W
Wieslaw Wodecki
3 weeks ago

Tymi reduktorami (oprócz Hydrazyny) redukuje się tylko Au. Najpierw trzeba je oddzielić a później z roztworu zredukować pozostałe metale szlachetne. Dlatego jest potrzebny test ich obecności z SnCl2 . Jeżeli są Pd , Pt , Rh w roztworze po redukcji Au wtedy hydrazyna. Wtedy jest oddzielone złoto od platynowców. Jak je rozdzielić napiszę później - gdy test pokaże ich obecność po redukcji Au.
Pozdrawiam

Please join and login to participate and leave a comment.