Pyrometallurgy: Roasting, Smelting, Refining & Electrowinning

Pyrometallurgy: Roasting, Smelting, Refining & Electrowinning

  • To participate in the 911Metallurgist Forums, be sure to JOINLOGIN
  • Use Add New Topic to ask a New Question/Discussion about Pyrometallurgy and Electrometallurgy.
  • OR Select a Topic that Interests you.
  • Use Add Reply = to Reply/Participate in a Topic/Discussion (most frequent).
    Using Add Reply allows you to Attach Images or PDF files and provide a more complete input.
  • Use Add Comment = to comment on someone else’s Reply in an already active Topic/Discussion.

Smelting pgm ore (3 replies and 1 comment)

M
Ashir hashmi
2 years ago
Ashir hashmi 2 years ago

Hi everyone 

I have a sulphide ore concentrated by flotation, contains au, PD, rh, ir (according to fire assay) I am looking to smelt the concentrates, any one can help?

r
rob riggir
2 years ago
rob riggir 2 years ago

Best to smelt for gold and then refine to remove other metals.

Cheers

M
Ashir hashmi
2 years ago

Which flux and what tamprature will be effective?

r
rob riggir
2 years ago
rob riggir 2 years ago

Best to use anhydrous borax at 1200C

You may need other fluxes depending on impurities.

Cheers

W
Wieslaw Wodecki
2 years ago
Wieslaw Wodecki 2 years ago

Jeżeli to jeszcze aktualne ...

Jakoś ten temat wcześniej przeoczyłem...

1. Stężony HNO3. Gotowanie do zaniku NO2.

Przefiltrować i odstawić do redukcji Pd 

Redukcja Pd : kwas mrówkowy + soda na gorąco (do pH =4,5),  lub NaBH4 - jest najlepszy 

2 . AR - tu też gotowanie do zaniku NO2. W roztworze jest Rh i Au , w osadzie Ir. 

3.Filtracja - na sączku jest Ir + nierozpuszczony do końca Rh

4. Redukcja Au za pomocą SMB .

Ir i Rh które się nie dają rozpuścić w AR przetopić z nadsiarczanem sodu lub potasu : Na2S2O8 . Wtedy się rozpuszczą. Można je po rozcieńczeniu wodą i zakwaszeniu zcementować cynkiem.

 

 

Please join and login to participate and leave a comment.